Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść

 
 
 
  ID: 558975

2007 - 2020 Odbudowa przez fundację In Situ 
Grunwald strawiony przez ogień znalazł się w stanie katastrofy budowlanej, co spowodowało, że zakupem byłego Sanatorium dr Brehmera zainteresowała się Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ i wykupiła obiekt w roku 2007.
Plany zagospodarowania turystyczno-kulturalnego
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ zastała założona w grudniu 2004 r. w Podkowie Leśnej pod Warszawą przez artystów z kręgu sztuki współczesnej - Bożennę Biskupską (malarstwo, rzeźba, performance) i Zygmunta Rytkę (fotografia, instalacja). ...
Grunwald strawiony przez ogień znalazł się w stanie katastrofy budowlanej, co spowodowało, że zakupem byłego Sanatorium dr Brehmera zainteresowała się Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ i wykupiła obiekt w roku 2007.
Plany zagospodarowania turystyczno-kulturalnego
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ zastała założona w grudniu 2004 r. w Podkowie Leśnej pod Warszawą przez artystów z kręgu sztuki współczesnej - Bożennę Biskupską (malarstwo, rzeźba, performance) i Zygmunta Rytkę (fotografia, instalacja).
W roku 2007 Fundacja zakupiła w Sokołowsku trzy zdewastowane obiekty: byłe sanatorium dr Brehmera - Grunwald, Villa Rosa, Kino Zdrowie oraz łączący je park sanatoryjny z zamiarem ich odremontowania i doprowadzenia do stanu z czasów świetlności, kiedy Sokołowsko było najsłynniejszym kurortem dla osób chorych na gruźlicę w całej Europie. Tym samym głównym celem, a także projektem Fundacji, jest odbudowa dawnego Sanatorium dr Brehmera oraz stworzenie w nim Międzynarodowego Laboratorium Kultury wraz z Muzeum Krzysztofa Kieślowskiego.
Fundacja postawiła sobie za zadanie ratowanie Grunwaldu przed całkowitą dewastacją i utworzenie w nim przestrzeni dla realizacji projektów artystycznych, różnorodnych i interdyscyplinarnych działań twórczych, badań, spotkań, konfrontowania poglądów, wymiany myśli i doświadczeń, a także upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej z jednoczesnym propagowaniem działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.
Projekt zagospodarowania obiektu byłego Sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku składać ma się z trzech części. Pierwszą z nich ma być Laboratorium Sztuk Wizualnych wraz z powstającą kolekcją sztuki współczesnej, drugą Laboratorium Filmowe wraz z Archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, w którego skład wchodzić będzie: Laboratorium Filmowej Formy Eksperymentalnej, Laboratorium Edukacji Filmowej oraz Laboratorium im. Krzysztofa Kieślowskiego. Trzecią, a zarazem ostatnią cześć stanowić ma Laboratorium Prototypów Architektonicznych (odbudowa willi rozproszonych w parku oraz praca warsztatowa nad modyfikacjami materiałów budowlanych).
Przedsięwzięcie to realizowane będzie w dwóch etapach. Jako pierwszy ma zostać wybudowany nowoczesny pawilon wystawienniczy (Laboratorium Filmowe) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz utworzeniem nowych wejść do części byłego Sanatorium dr Brehmera. W drugiej kolejności powstać ma wolnostojący nowoczesny pawilon wystawienniczy, któremu towarzyszyć będzie równoległa praca odbudowy i zaadoptowania na cele kulturalne sanatorium Grunwald.
Zagospodarowany zostanie również teren parku po stronie północnej. Główne wejście na teren Międzynarodowego Laboratorium Kultury znajdować się będzie w północno – zachodniej części parku. Miejsce to zostało wybrane ze względu na krzyżujące się tu główne ścieżki parku i drogę wewnętrzną. W związku z tym zlokalizowany tu również zostanie punkt informacyjny dla parku i całego Laboratorium. Projekt przewiduje również magazyn techniczny dla pracowni plastycznej i rzeźbiarskiej (strona zachodnia) oraz magazyn techniczny dla Laboratorium (strona wschodnia).
Nowe pawilony zaprojektowane zostały przez Tomasza Grzyba oraz Hiroyuki Mae, którzy wygrali konkurs ogłoszony przez Fundację In Situ na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej fragmentu zabytkowego kompleksu dawnego sanatorium dr Brehmera z przeznaczeniem na Międzynarodowe Laboratorium Kultury w Sokołowsku. Konkurs został rozstrzygnięty dnia 28 września 2008 roku o godz. 12.00 w Galerii Ogród Zimowy domu sanatoryjnego Biały Orzeł w Sokołowsku przez komisję konkursową.
Utworzenie Międzynarodowego Laboratorium Kultury w obecnym układzie urbanistycznym byłego Sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku jest ogromną szansą na przywrócenie miejscowości dawnego blasku i sławy. Dzięki temu miejscowość znów stałaby się atrakcyjna na arenie regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a Dolny Śląsk mógłby się szczycić cennym dziedzictwem kulturowym. Fundacja In Situ poprzez swoją działalność daje szansę na podniesienie atrakcyjności turystycznej i rozwoju samego Sokołowska jak i otaczającego go regionu. Stwarza również możliwość nowych miejsc pracy w sektorze kultury, którego konsekwencją będzie zmniejszenie się liczby bezrobotnych w Sokołowsku.
I Ty możesz pomóc podpisując otwarty list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie odbudowy dawnego Sanatorium dr Brehmera oraz powołania Międzynarodowego Laboratorium Kultury i Muzeum Krzysztofa Kieślowskiego na stronie: . Można również zostać darczyńcą sponsorując wybraną część obiektu Grunwald a także przekazać 1% podatku na ten cel.
Ciekawostki:
Na zakończenie historii Sokołowska warto zwrócić uwagę na dwie ciekawostki, które przyciągają tu turystów. Pierwszą z nich jest położenie a mianowicie: centrum Sokołowska (ok. 560 m n.p.m.) leży dokładnie kilometr niżej niż centrum Davos (1560 m n.p.m.), drugą natomiast jest osoba Krzysztofa Kieślowskiego, który pod koniec lat 50 XX w. razem z chorym ojcem przybył do Sokołowska. Ojciec Kieślowskiego zmarł w Sokołowsku, a reżyser nakręcił tu w 1973 r. film pt. Prześwietlenie.
Halina Bernatt
Pokaż więcej Pokaż mniej
 

 • Data: 2007-11
  komentarze: 7
  Sanatorium Grunwald, po kolejnych nieszczęściach jakie mogły tylko ...
 • Data: 2007-11-21
  komentarze: 1
  Początek prac remontowych w byłym Sanatorium Dr. Brehmera.
 • Data: 2007-11-21
  komentarze: 11
  Prace remontowe w dawnym Sanatorium Dr. Brehmera
 • Data: 2007-11-21
  komentarze: 0
  Początek prac remontowych w dawnym sanatorium Dr. Brehmera.
 • Data: 2007-11-21
  komentarze: 0
  Początek prac remontowych w dawnym Sanatorium Dr. Brehmera.
 • Data: 2007-2008
  komentarze: 0
  Początek prac remontowych w dawnym Sanatorium Dr. Brehmera.
 • Data: 2007-2008
  komentarze: 0
  Początek prac remontowych w dawnym Sanatorium Dr. Brehmera.
 • Data: 2007-2008
  komentarze: 1
  Początek prac remontowych w dawnym Sanatorium Dr. Brehmera.
 • Data: 2008-08-22
  komentarze: 10
  Odbudowa przez Fundację In Situ
 • Data: 2008-10-12
  komentarze: 0
  Ruiny sanatorium "Grunwald" widziane od strony ul. Głównej.
 • Data: 2008-10-12
  komentarze: 0
  Sanatorium "Grunwald". Mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy je w ...
 • Data: 2008-10-12
  komentarze: 0
  Sanatorium "Grunwald" - kopuła. Teren przy niej został odgruzowany ...
 • Data: 2008-10-12
  komentarze: 0
  Obecny stan "Grunwaldu" (widok od strony parku) oraz pozostałości ...
 • Data: 2008-10-12
  komentarze: 1
  "Grunwald" - trochę nietypowe ujęcie.
 • Data: 2009-09-15
  komentarze: 0
  Grunwald leżakownia, stan obecny
 • Data: 2009-09-15
  komentarze: 4
  Sanatorium Grunwald, stan obecny
 • Data: 2010-06-18
  komentarze: 0
  Grunwald z trochę niecodziennej perspektywy. Nie ma już trzech ...
 • Data: 2011-01
  komentarze: 0
  Ruina dawnego sanatorium Grunwald wraz z zabudową ulicy Głównej ...
 • Data: 2012-03-18
  komentarze: 1
  Dziś w nocy doszło do zawalenia się (prawdopodobnie samoistnego) ...
 • Data: 2012-03-18
  komentarze: 4
  Grunwald ze świeżą "raną" widziany od strony parku. Odbudowa obiektu ...
 • Data: 2012-03-18
  komentarze: 0
  Zbliżenie na ruinę Grunwaldu tam gdzie nastąpiło osunięcie ścian.
 • Data: 2012-05-03
  komentarze: 0
  Fragment fasady Sanatorium " Grunwald", widok od strony parku.
 • Data: 2012-05-05
  komentarze: 1
  Fragment ściany frontowej sanatorium, jak widać na jednej z wież ...
 • Data: 2012-05-05
  komentarze: 0
  Neogotycki portal na ścianie frontowej.
 • Data: 2012-05-05
  komentarze: 0
  Konstrukcja leżakowni usytuowana na pawilonie ekspozycyjnym.
 • Data: 2012-05-12
  komentarze: 0
  Zbliżenie na fragment zniszczonej klatki schodowej.
 • Data: 2014-05
  komentarze: 2
  Odbudowa dawnego Grunwaldu trwa, tak jak środki na to pozwolą. ...
 • Data: 2017-05-28
  komentarze: 0
  Sokołowsko. Trwa odbudowa dawnego Sanatorium dr Brehmera, skrzydło ...
 • Data: 2017-05-28
  komentarze: 0
  Sokołowsko. Trwa odbudowa dawnego Sanatorium dr Brehmera z przeznaczeniem ...
 • Data: 2018-11-11
  komentarze: 0
  Sokołowsko. Trwa odbudowa dawnego Sanatorium dr Brehmera z przeznaczeniem ...
 • Data: 2018-11-11
  komentarze: 0
  Sokołowsko. Trwa odbudowa dawnego Sanatorium dr Brehmera z przeznaczeniem ...
 • Data: 2019-02-16
  komentarze: 0
  Sokołowsko. Sokołowsko. Trwa odbudowa dawnego Sanatorium dr Brehmera ...
 • Data: 2019-02-16
  komentarze: 0
  Sokołowsko. Trwa odbudowa dawnego Sanatorium dr Brehmera z przeznaczeniem ...
 • Data: 2019-02-16
  komentarze: 3
  Sokołowsko. Trwa odbudowa dawnego Sanatorium dr Brehmera z przeznaczeniem ...
 • Data: 2023-07-21
  komentarze: 0
  Powoli, ale do przodu posuwa się odbudowa, za każdym razem coś ...
 • Data: 2023-07-21
  komentarze: 0
  Powoli, ale do przodu posuwa się odbudowa, za każdym razem coś ...
 • Data: 2023-07-21
  komentarze: 2
  Na części fundamentu nieistniejącego domu zdrojowego wybudowano ...