MENU
Drewniany kościół św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej. Fot. Rolf Arndt.

Dodał: maras - Administrator° - Data: 2011-03-21 22:52:06 - Odsłon: 2794
Lata 1930-1935


FM° : Kościół o konstrukcji zrębowej na kamiennym podmurowaniu zbudowany ok.1577r. W środku znajduje się renesansowy ołtarz główny z 1600r, renesansowa ambona, chrzcielnica z 1620r. Kościół otoczony jest kamiennym murkiem z wieżą bramną pełniącą rolę dzwonnicy. Dzwon pochodzi z 1608r.
ropucha° Kościół był pierwotnie ewangelicki, po pokoju westfalskim w 1648 r. katolicki.

Drewniany kościół św. Jadwigi dla ewangelickiej gminy wyznaniowej powstał tu przypuszczalnie w 1608 r., zapewne w miejscu starszej budowli. W 1654 r., w ramach polityki rekatolicyzacyjnej prowadzonej przez Habsburgów, którym jako królom czeskim księstwo świdnickie podlegało bezpośrednio jako lenno dziedziczne, kościół przekazano katolikom. Był on wielokrotnie modernizowany i remontowany (m.in. w 1791, 1865, 1930 i 1963 r.). Jest to malownicza budowla usytuowana w centrum wsi, posadowiona na kamiennej podmurówce, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, kryta gontowym dachem. Jednonawowy, ma prostokątne prezbiterium z zakrystią. Wnętrza przekrywają stropy, w prezbiterium kasetonowy z maureskową dekoracją malarską obejmującą także ściany. Wnętrze nawy wypełniają empory dla wiernych i empora muzyczna. Atrakcyjność zabytku podnosi stylowo jednorodne wyposażenie wnętrza z początku XVII w. Znajduje się tu edikulowy ołtarz z 1611 r., z reliefami o tematyce chrystologicznej. Współczesna mu jest ambona osadzona na polichromowanym słupie, oraz chrzcielnica. Elementy te tworzą tzw. triadę liturgiczną, typową dla ówczesnych kościelnych wnętrz luterańskich, eksponującą fundamentalną rolę chrztu (chrzcielnica) jako wejścia na drogę wiary, Eucharystii (ołtarz) jako uczestnictwa w ofierze Chrystusa i kazania (ambona), jako czynnika umacniającego w wierze, będącej według nauki Marcina Lutra jedynym warunkiem uzyskania zbawienia. We wnętrzu zachowane także drewniane ławy z początku XVII w. Rybnicki kościół jest żywym skansenem śląskiej sztuki protestanckiej na prowincji, którego nie zdeformowała kontrreformacyjna barokizacja, dziewiętnastowieczne modernizacje oraz dewastacje okresu powojennego.
Opis ze strony - Dolnośląskie szlaki kulturowe

 • /foto/172/172375m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/175/175043m.jpg
  1894
 • /foto/3796/3796885m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/61/61952m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/3326/3326680m.jpg
  1905 - 1912
 • /foto/7984/7984500m.jpg
  1907
 • /foto/149/149157m.jpg
  1908
 • /foto/56/56025m.jpg
  1908 - 1945
 • /foto/3668/3668210m.jpg
  1909
 • /foto/7937/7937781m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/383/383527m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/5139/5139833m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/6370/6370202m.jpg
  1912
 • /foto/346/346878m.jpg
  1913 - 1920
 • /foto/3864/3864636m.jpg
  1914
 • /foto/262/262429m.jpg
  1915 - 1916
 • /foto/5371/5371901m.jpg
  1916
 • /foto/6348/6348434m.jpg
  1920
 • /foto/193/193595m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/3420/3420742m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/271/271915m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/121/121944m.jpg
  1920 - 1932
 • /foto/349/349949m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/394/394175m.jpg
  1925
 • /foto/3803/3803220m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/5653/5653348m.jpg
  1925 - 1930
 • /foto/198/198351m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/400/400933m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/5823/5823754m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/60/60680m.jpg
  1928
 • /foto/4871/4871311m.jpg
  1928 - 1929
 • /foto/4871/4871312m.jpg
  1928 - 1929
 • /foto/4871/4871314m.jpg
  1928 - 1929
 • /foto/4871/4871315m.jpg
  1928 - 1929
 • /foto/5784/5784054m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/8575/8575737m.jpg
  1930 - 1935
 • /foto/271/271913m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/271/271914m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/320/320347m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/321/321263m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/365/365477m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/8575/8575513m.jpg
  1933 - 1940
 • /foto/67/67642m.jpg
  1933 - 1945
 • /foto/5495/5495265m.jpg
  1934 - 1945
 • /foto/288/288831m.jpg
  1935
 • /foto/348/348708m.jpg
  1935 - 1940
 • /foto/454/454566m.jpg
  1937
 • /foto/4074/4074033m.jpg
  1937
 • /foto/257/257201m.jpg
  1940
 • /foto/349/349702m.jpg
  1942
 • /foto/4150/4150034m.jpg
  1946
 • /foto/339/339189m.jpg
  1958
 • /foto/4789/4789089m.jpg
  1965
 • /foto/315/315307m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/315/315310m.jpg
  1965 - 1970
 • /foto/159/159074m.jpg
  1976 - 1985
 • /foto/6348/6348357m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/4609/4609306m.jpg
  1986
 • /foto/6436/6436241m.jpg
  1986
 • /foto/7389/7389093m.jpg
  1996
 • /foto/89/89766m.jpg
  1998
 • /foto/159/159075m.jpg
  2007
 • /foto/159/159076m.jpg
  2007
 • /foto/159/159077m.jpg
  2007
 • /foto/320/320385m.jpg
  2009
 • /foto/320/320388m.jpg
  2009
 • /foto/320/320397m.jpg
  2009
 • /foto/320/320398m.jpg
  2009
 • /foto/320/320400m.jpg
  2009
 • /foto/320/320348m.jpg
  2009
 • /foto/295/295357m.jpg
  2009
 • /foto/8323/8323379m.jpg
  2010
 • /foto/3422/3422285m.jpg
  2011
 • /foto/4423/4423236m.jpg
  2011
 • /foto/4178/4178785m.jpg
  2012
 • /foto/4195/4195680m.jpg
  2013
 • /foto/4195/4195681m.jpg
  2013
 • /foto/4195/4195682m.jpg
  2013
 • /foto/4195/4195683m.jpg
  2013
 • /foto/6670/6670084m.jpg
  2015
 • /foto/5702/5702359m.jpg
  2015
 • /foto/5702/5702363m.jpg
  2015
 • /foto/5702/5702398m.jpg
  2015
 • /foto/5942/5942483m.jpg
  2016
 • /foto/5942/5942484m.jpg
  2016
 • /foto/5942/5942485m.jpg
  2016
 • /foto/5942/5942486m.jpg
  2016
 • /foto/5942/5942487m.jpg
  2016
 • /foto/5942/5942488m.jpg
  2016
 • /foto/6353/6353210m.jpg
  2016
 • /foto/6353/6353211m.jpg
  2016
 • /foto/6353/6353215m.jpg
  2016
 • /foto/6355/6355240m.jpg
  2016
 • /foto/7076/7076149m.jpg
  2018
 • /foto/7076/7076159m.jpg
  2018

Schlesische Monatshefte. Blätter für Kultur und Schrifttum der Heimat, , Breslau

Poprzednie: Kościół św. Anny Strona Główna Następne: Wnętrza